Alternatif bir Dünya İçin

Muratpaşa/Antalya

09:00-18:00

GÜNEŞ HÜCRESİ ÜRETİMİ: Silisyumdan Yonga Plakaya, Yonga’dan Fotovoltaik Güneş Hücresine

0 Comments

Yonga Plaka(Wafer)'dan itibaren fotovoltaik güeş hücresinin üretimini basit bir dille aktaran Sinovoltaics sistesinin "Solar Cell Production: from silicon wafer to cell" yazısının çevirisidir.


Fotovoltaik Güneş Hücresi Türleri

0 Comments

Kristal Silisyum Hücrelerin Yapısı, Özellikleri ve Türleri 1.Güneş Hücresi Üretim İşlemi Güneş fotovoltaik hücreleri veya kısaca FV hücreleri, bilgisayar işlemcilerini yapmak için kullanılan silisyum temelli “WAFER” lara benzer kristal silisyum


Potansiyel indüklenmiş (geri besleme tepkili) Bozulma(PID)

0 Comments

Potansiyel kaynaklı bozulma (PID), silisyum güneş modüllerinin güvenilirliği için ciddi bir sorun olarak tanımlanmıştır ve hem kristalin silisyum hem de ince film FV modülleri PID’ye duyarlıdır [1]. Şebekeye bağlı FV


Dökme Monokristal Silisyum

0 Comments

Çekirdekli(tohumlu) dökme silisyum, dökme mono (veya yarı mono) kristal silisyum olarak da bilinir. Çok kristalli silisyuma (mc-Si) benzer büyük bir potada yetiştirilir. Ancak mc-Si üretiminden farklı olarak, potanın alt kısmına


Multi Kristal Silisyum Üretimi

0 Comments

Multi kristal silisyum (mc-Si), farklı yön ve şekle sahip çoklu kristal taneciklerine sahip silisyum malzemedir. Mc-Si genellikle eşanlamlı olarak polikristalli silisyum olarak da adlandırılır, ancak mc-Si genellikle 1 mm’den daha


Czochralski (Cz)Monokristal Silisyum Üretimi

0 Comments

Monokristal silikon (mono-Si veya c-Si), sürekli katı tek kristalden oluşan silikondur. Fotovoltaik (PV) uygulamaları için oluşturulan silisyum, tipik çapı 8 inç (~ 200 mm) olan silindirik bir formda büyütülür. Silindirin


Yükseltilmiş metalurjik sınıf (UMG) Silisyum

0 Comments

Siemens süreci, en yaygın olarak, fotovoltaik uygulamalar için silisyumu saflaştırmak için kullanılır. Bununla birlikte, arıtma işleminin kendisi enerji yoğun ve tehlikelidir. Yükseltilmiş metalurjik sınıf (Upgraded metallurgical grade-UMG) silisyum, yönlü katılaştırma


Yüzer Bölge Silisyumu

0 Comments

Henry Theuerer tarafından geliştirilen yüzdürme bölgesi (Float Zone-FZ) yöntemi, en yüksek saflıkta kristal silisyumu üretir. Bu işlemi kullanmanın avantajı, bu işlemden elde edilen silisyumun, tipik olarak 5 x 1015 cm-3’ün


Polisilisyum (çok kristalli Silisyum, multi-Si, Poli-Si veya polysilikon) Üretimi

0 Comments

Silisyum, oksijenden sonra Dünya’da en çok bulunan ikinci elementtir. Silisyum, genellikle silisyum dioksit (SiO2) içinde bir silikat olarak, kuvarsit olarak büyük yataklarda bulunur. Doğal bir kaynak olarak oldukça bol miktarda