Alternatif bir Dünya İçin

Muratpaşa/Antalya

09:00-18:00

SNEC 2021 Fuarında Ne var Ne Yok?

0 Comments

Bu yıl 15.cisi düzenlenen Uluslararası Fotovoltaik Enerji Üretimi ve Akıllı Enerji Konferansı ve Sergisi [SNEC PV POWER EXPO] 3-5 Haziran 2021’de Şangai(Çin HC)’de yapılıyor. Pandemi sonrası en büyük yüz yüze


Çin FV üretim kapasitesinde eşi benzeri olmayan planlar ve yatırımlar

0 Comments

Kesintisiz Fotovoltaik (FV) üretim kapasitesi artışı, son on yılda güneş enerjisinden elektrik üretim manzarasının neredeyse sabit bir özelliği olmuştur. Erken sübvansiyon programları ve küresel ısınma tehdidine ilişkin artan farkındalıkla piyasa


Fotovoltaik Güneş Hücresi Türleri

0 Comments

Kristal Silisyum Hücrelerin Yapısı, Özellikleri ve Türleri 1.Güneş Hücresi Üretim İşlemi Güneş fotovoltaik hücreleri veya kısaca FV hücreleri, bilgisayar işlemcilerini yapmak için kullanılan silisyum temelli “WAFER” lara benzer kristal silisyum


YEKDEM Gölgesinde Güneş Elektriği Sektörü ve Teknoloji Aydınlığında Büyüyen Hücreler

0 Comments

Teknoloji bir fikir değil, fikri elde etme yoludur. O yüzden teknolojiye aşırı hayranlık duymamalı, ondan korkmamalısınız.-John Hegarty Teknoloji hiçbir şeydir. Asıl önemli olan insanların özünde iyi ve zeki olduklarına, onlara


Potansiyel indüklenmiş (geri besleme tepkili) Bozulma(PID)

0 Comments

Potansiyel kaynaklı bozulma (PID), silisyum güneş modüllerinin güvenilirliği için ciddi bir sorun olarak tanımlanmıştır ve hem kristalin silisyum hem de ince film FV modülleri PID’ye duyarlıdır [1]. Şebekeye bağlı FV


Dökme Monokristal Silisyum

0 Comments

Çekirdekli(tohumlu) dökme silisyum, dökme mono (veya yarı mono) kristal silisyum olarak da bilinir. Çok kristalli silisyuma (mc-Si) benzer büyük bir potada yetiştirilir. Ancak mc-Si üretiminden farklı olarak, potanın alt kısmına


Multi Kristal Silisyum Üretimi

0 Comments

Multi kristal silisyum (mc-Si), farklı yön ve şekle sahip çoklu kristal taneciklerine sahip silisyum malzemedir. Mc-Si genellikle eşanlamlı olarak polikristalli silisyum olarak da adlandırılır, ancak mc-Si genellikle 1 mm’den daha


Czochralski (Cz)Monokristal Silisyum Üretimi

0 Comments

Monokristal silikon (mono-Si veya c-Si), sürekli katı tek kristalden oluşan silikondur. Fotovoltaik (PV) uygulamaları için oluşturulan silisyum, tipik çapı 8 inç (~ 200 mm) olan silindirik bir formda büyütülür. Silindirin


Yükseltilmiş metalurjik sınıf (UMG) Silisyum

0 Comments

Siemens süreci, en yaygın olarak, fotovoltaik uygulamalar için silisyumu saflaştırmak için kullanılır. Bununla birlikte, arıtma işleminin kendisi enerji yoğun ve tehlikelidir. Yükseltilmiş metalurjik sınıf (Upgraded metallurgical grade-UMG) silisyum, yönlü katılaştırma


Yüzer Bölge Silisyumu

0 Comments

Henry Theuerer tarafından geliştirilen yüzdürme bölgesi (Float Zone-FZ) yöntemi, en yüksek saflıkta kristal silisyumu üretir. Bu işlemi kullanmanın avantajı, bu işlemden elde edilen silisyumun, tipik olarak 5 x 1015 cm-3’ün